Stan realizacji projektu (na dzień 28.02.2015r.)
Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic
- sieć wykonana
- sieć projektowana