Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic. Stan realizacji projektu (na dzień 01.07.2022 r.)

Legenda